Thăm dò ý kiến
  • Không 3%
  • Đồng ý 1%
  • Nên thí điểm 96%
Quay lại Gửi Xem kết quả