Họ cho rằng bé trai có lẽ đã bị để mặc trong xe giữa thời tiết giá lạnh suốt 7 tiếng.

Chia sẻ
Dislike
Quay lại