Nhiều ý kiến cho rằng cách cho trẻ ăn của người phụ nữ trong clip có phần thô bạo. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng khi trẻ biếng ăn thì hành động này của người phụ nữ cũng không quá đáng.

Chia sẻ
Dislike
Quay lại