Tin tức - Cô giáo tiểu học giao bài tập về nhà đếm 100 triệu hạt gạo gây tranh cãi

Cô giáo tiểu học giao bài tập về nhà đếm 100 triệu hạt gạo gây tranh cãi

Một giáo viên Trung Quốc đã gây tranh cãi dữ dội sau khi giao bài tập về nhà cho các học sinh tiểu học là đếm 100 triệu hạt gạo.

Trong Cần biết