Giáo dục - Hướng nghiệp - Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh đúng nhất

Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng Anh đúng nhất

(ĐSPL) - Thì hiện tại đơn là thì được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, có nhiều bạn khi sử dụng còn nhầm lẫn về không gian và...

Trong Cần biết