Tài chính - Doanh nghiệp - FLC Grand Hotel Halong cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm trong 8 năm

FLC Grand Hotel Halong cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm trong 8 năm

Thị trường BĐS đang được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn với đa số người có tiền nhàn rỗi.

Trong Cần biết