Tài chính - Doanh nghiệp - Công ty CP KLand phân phối dự án Khu đô thị Tấn Đức JSC Thái Nguyên

Công ty CP KLand phân phối dự án Khu đô thị Tấn Đức JSC Thái Nguyên

Khu đô thị Tấn Đức JSC được xây dựng tại đường 47, phường Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên.

Trong Cần biết