Truyền thông - Thương hiệu - Doanh nhân Phạm Ngà - TGĐ mỹ phẩm cao cấp Bio Nai’ra và khát vọng cống hiến cho cộng đồng

Doanh nhân Phạm Ngà - TGĐ mỹ phẩm cao cấp Bio Nai’ra và khát vọng cống hiến cho cộng đồng

Chia tay với nghề “gõ đầu trẻ” từng là mong ước với nhiều phấn đấu, là niềm tự hào của gia đình, một cô gái trẻ quê ở đất Tổ dấn thân...

Trong Cần biết