`
Truyền thông - Thương hiệu - Hội nghị khách hàng tại Bắc Ninh: "Chia sẻ thành công - Đồng hành lợi ích"

Hội nghị khách hàng tại Bắc Ninh: "Chia sẻ thành công - Đồng hành lợi ích"

Ngày 23/09/2018, Công ty Cổ phần SATO Việt Nhật đã phối hợp với NPP Minh Tiến đồng tổ chức thành công chương trình Hội nghị khách hàng tại Bắc Ninh.

Trong Cần biết