`
Truyền thông - Thương hiệu - Hội nghị khách hàng tại Bắc Ninh: "Chia sẻ thành công - Đồng hành lợi ích"

Hội nghị khách hàng tại Bắc Ninh: "Chia sẻ thành công - Đồng hành lợi ích"

Ngày 23/09/2018, Công ty Cổ phần SATO Việt Nhật đã phối hợp với NPP Minh Tiến đồng tổ chức thành công chương trình Hội nghị khách hàng tại Bắc Ninh.