Y tế sức khỏe - Nâng cao năng lực mạng lưới chăm sóc các bệnh da liễu

Nâng cao năng lực mạng lưới chăm sóc các bệnh da liễu

Theo số liệu thống kê báo cáo của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho đến nay cả nước ta có 28/63 tỉnh thành có đơn vị da liễu độc lập bao gồm: BV Da liễu và...

Trong Cần biết

Tài chính - Doanh nghiệp

Giáo dục - Hướng nghiệp

Truyền thông - Thương hiệu

Sản phẩm - Dịch vụ

Mrlucky