Y tế sức khỏe - Lương y Phạm Trọng Hùng “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”

Lương y Phạm Trọng Hùng “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”

Đối với ông thì chuyến đi nối tiếp chuyến đi, ông hy vọng những chuyến đi như thế này ông sẽ làm được đến cuối cuộc đời của mình. “ Vì có một người bạn đã...

Trong Cần biết

Tài chính - Doanh nghiệp

Giáo dục - Hướng nghiệp

Truyền thông - Thương hiệu

Sản phẩm - Dịch vụ

Mrlucky