Y tế sức khỏe - “NO SMOKING” ngày thế giới không thuốc lá và bài thuốc cai thuốc lá hiệu quả

“NO SMOKING” ngày thế giới không thuốc lá và bài thuốc cai thuốc lá hiệu quả

Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe của con người mà còn tổn thất kinh tế đối với các cá nhân, gia đình, xã hội và làm tăng gánh nặng kinh tế quốc gia.

Trong Cần biết