Tin thế giới - Khoa học chứng minh cô đơn lâu năm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ

Khoa học chứng minh cô đơn lâu năm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ

Các bác sĩ thậm chí đã gọi cô đơn là một “đại dịch” bởi những nguy cơ về sức khỏe do trạng thái này mang lại.

Trong Cần biết