Tin tức - Sự thật kinh hãi về loại thuốc của Trung Quốc làm từ thịt người

Sự thật kinh hãi về loại thuốc của Trung Quốc làm từ thịt người

Theo điều tra của Cơ quan Tình báo Quốc gia Nigeria (NIA), các viên thuốc có xuất xứ Trung Quốc này chứa đầy bột thịt lấy từ những đứa trẻ đã chết.