Y tế sức khỏe - TS. Bích Ngọc: Hơn 30 năm cống hiến cho đôi mắt, sáng cả một tấm lòng

TS. Bích Ngọc: Hơn 30 năm cống hiến cho đôi mắt, sáng cả một tấm lòng

Người ta nói “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Trong suốt 30 năm qua, TS.BSCK II Trịnh Thị Bích Ngọc – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện mắt Hà Nội

Trong Cần biết

Tài chính - Doanh nghiệp

Giáo dục - Hướng nghiệp

Truyền thông - Thương hiệu

Sản phẩm - Dịch vụ

Mrlucky