Những bức ảnh quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại Tướng trò chuyện với các cựu chiến binh từng tham gia trận Điện Biên Phủ. Ảnh: Catherine Karnow.
Xem album Những bức ảnh quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp