Cộng đồng mạng - Bệnh viện Bạch Mai đình chỉ công tác 2 bảo vệ chặn xe cứu thương

Bệnh viện Bạch Mai đình chỉ công tác 2 bảo vệ chặn xe cứu thương

Ngày 17/11, ban Lãnh đạo BV Bạch Mai đã lập tức triệu tập cuộc họp với các bên liên quan để làm rõ việc kíp trực bảo vệ chặn không cho xe biển tỉnh vào viện...

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Sức khoẻ - Làm đẹp

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi


X Đóng