Tin tức - Chủ nhà xử lý bất ngờ khiến 3 kẻ cướp có vũ trang chạy thục mạng

Chủ nhà xử lý bất ngờ khiến 3 kẻ cướp có vũ trang chạy thục mạng

Một người cha đã mạo hiểm mạng sống để bảo vệ gia đình. Chỉ cầm một con dao làm bếp, ông đã đuổi chạy 3 kẻ cướp có vũ trang đột nhập vào nhà mình.

Trong Đời sống