Cộng đồng mạng - Chồng phải vào trại giam vì không muốn nộp tiền lương cho vợ

Chồng phải vào trại giam vì không muốn nộp tiền lương cho vợ

Sau nhiều lần nói dối để tránh phải nộp lương thưởng cho vợ, người đàn ông đã "mất cả chì lẫn chài" khi lợi dụng cả cảnh sát làm hậu thuẫn cho mình.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Sức khoẻ - Làm đẹp

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi