Tin tức - Trường đại học thách thức sinh viên muốn dùng wifi bằng bài toán hại não

Trường đại học thách thức sinh viên muốn dùng wifi bằng bài toán hại não

Căng-tin trường đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh khiến các sinh viên nhăn mặt bó tay khi phải giải 1 bài toán cao cấp thì mới có được mật khẩu...

Trong Đời sống