Tin tức - Video: Bố tự tin vẩy rau để thắng cược 200 nghìn của mẹ nhưng "đời không như mơ"

Video: Bố tự tin vẩy rau để thắng cược 200 nghìn của mẹ nhưng "đời không như mơ"

Chắc do rau chưa được rửa nên nhẹ, dễ rơi chứ nhìn kỹ thuật của ông bố này khá là chuẩn.

Trong Đời sống


*}