Cộng đồng mạng - Đang ăn, thực khách hết hồn với chú chuột rơi từ trần nhà trúng xe tiếp đồ ăn

Đang ăn, thực khách hết hồn với chú chuột rơi từ trần nhà trúng xe tiếp đồ ăn

Trong khi nhóm khách hàng đang vui vẻ ăn uống tại nhà hàng thì thình lình một chú chuột cống to đùng rơi xuống ngay trước mặt họ, co giật vài cái rồi "qua đời".

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Sức khoẻ - Làm đẹp

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi