Tin tức - Mới chớm hè, sinh viên đã bắt đầu nghĩ đủ cách để dự trữ nước sạch

Mới chớm hè, sinh viên đã bắt đầu nghĩ đủ cách để dự trữ nước sạch

Để thoát khỏi cảnh “sống chung với mất nước”, sinh viên sống tại các khu trọ đã phải sử dụng chai nhựa để tích trữ nước sạch.

Trong Đời sống


*}