Internet & Web - Twitter “đóng cửa” hơn 600.000 tài khoản kích động khủng bố

Twitter “đóng cửa” hơn 600.000 tài khoản kích động khủng bố

Mạng xã hội Twitter vừa quyết định đóng cửa 636.248 tài khoản kích động khủng bố, sau hàng loạt chỉ trích gay gắt vì trở thành “công cụ” truyền bá chủ nghĩa...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Công nghệ