Internet & Web - Twitter rút đơn kiện vì chính quyền Mỹ thu hồi yêu cầu “vô lý”

Twitter rút đơn kiện vì chính quyền Mỹ thu hồi yêu cầu “vô lý”

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thu hồi yêu cầu Twitter cung cấp thông tin về một tài khoản có tư tưởng chống đối Tổng thống Donald Trump, sau khi bị trang mạng xã...

Trong Công nghệ

Sản phẩm số