Internet & Web - Bị nộp phạt gần 500 triệu USD, Apple "cảm thấy không hợp lý"

Bị nộp phạt gần 500 triệu USD, Apple "cảm thấy không hợp lý"

Sau gần 5 năm kháng cáo, Apple vẫn thua kiện. Đến thời điểm hiện tại, số tiền nộp phạt đã tăng lên gần 500 triệu USD.


X Đóng