Sản phẩm số - iPhone 8 nhận đặt hàng từ 15/9, tín đồ “hãng táo” ngóng chờ

iPhone 8 nhận đặt hàng từ 15/9, tín đồ “hãng táo” ngóng chờ

iPhone 8 nhiều khả năng tiến hành nhận đặt hàng bắt đầu từ 15/9 và giao hàng bắt đầu từ ngày 22/9, xuất hiện trên thị trường cùng thời điểm với đối thủ...


X Đóng