`
Tin tức - Phiên bản màu đỏ của iPhone XS và XS Max ra mắt cuối tháng 2

Phiên bản màu đỏ của iPhone XS và XS Max ra mắt cuối tháng 2

Phiên bản màu đỏ của iPhone XS và XS Max sẽ không nằm dưới thương hiệu PRODUCT (RED) giống như iPhone 7 hay iPhone 8 tại thị trường quốc tế.

Trong Công nghệ