Sản phẩm số - 3 smartphone pin "trâu", giá dưới 5 triệu đồng

3 smartphone pin "trâu", giá dưới 5 triệu đồng

Những điện thoại này sẽ có pin dùng được thời gian lâu hơn so với các điện thoại khác.

Trong Công nghệ