Cuộc thi viết - Phát hiện quả bom nặng 150kg tại thành phố Điện Biên Phủ

Phát hiện quả bom nặng 150kg tại thành phố Điện Biên Phủ

Trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng công trình dân sinh tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom nặng...

Trong Tin tức