Tin pháp luật - Đau lòng chuyện con trai bất hiếu để mẹ già 82 tuổi ngủ ngoài trời

Đau lòng chuyện con trai bất hiếu để mẹ già 82 tuổi ngủ ngoài trời

Con trai bắt mẹ già 82 tuổi ngủ ngoài trời 3 ngày liền do có những tranh cãi bất đồng về chi phí chăm sóc cho bà.

Trong Địa phương

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tây Nguyên