Tin pháp luật - Sau khi trốn trại, Thọ "sứt" vào nhà nghỉ vài lần với người tình cũ

Sau khi trốn trại, Thọ "sứt" vào nhà nghỉ vài lần với người tình cũ

Cơ quan điều tra đã cho triệu tập gấp bồ cũ của Thọ "sứt".Sau khi trốn trại, Thọ "sứt" vào nhà nghỉ vài lần với cô này.

Trong Địa phương

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tây Nguyên