Đời sống - “Con gái bây giờ có chịu lấy chồng tháng làm 3 triệu không?", câu hỏi khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt

“Con gái bây giờ có chịu lấy chồng tháng làm 3 triệu không?", câu hỏi khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt

Sau khi đặt ra câu hỏi, cô gái liền nhận được nhiều ý kiến khác nhau, có người thì đồng cảm, có người lại chê bai cô gái thực dụng.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Sức khoẻ - Làm đẹp

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi