Gia đình - Tình yêu - Chuyện tình đi bộ 2500km để chia tay và cuộc hội ngộ xúc động

Chuyện tình đi bộ 2500km để chia tay và cuộc hội ngộ xúc động

(ĐSPL) - Vượt qua 2500km trong suốt 6 tháng bằng cách đi bộ, họ gặp nhau ở điểm giữa của Vạn Lý Trường Thành để nói lời chia tay.

Trong Đời sống