Gia đình - Tình yêu - Hai mối tình ngang trái của Trạng Lường Lương Thế Vinh

Hai mối tình ngang trái của Trạng Lường Lương Thế Vinh

(ĐSPL) - Vừa gặp Lương Thế Vinh, cô Đào đã đem lòng say đắm nhưng rồi mối tình đã kết thúc đau buồn bằng cái chết của cô trước cú sốc vị tân Trạng nguyên đã...

Trong Đời sống