Gia đình - Tình yêu - Có phải duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định?

Có phải duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định?

Đức Phật thường nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ và để trở thành vợ chồng, con cái hay bạn bè đều là cái duyên.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Sức khoẻ - Làm đẹp

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi