Gia đình - Tình yêu - Kỳ 2: Gái Việt được dắt mối chọn chồng Hàn Quốc trong căn chòi mười mét vuông

Kỳ 2: Gái Việt được dắt mối chọn chồng Hàn Quốc trong căn chòi mười mét vuông

“Còn nhiều rể, cứ bình tĩnh mà xem. Đời còn dài, giai còn nhiều. Xem cho chán mắt đi rồi chọn cũng được." - bà mối nói với những cô gái đi chọn chồng Hàn Quốc.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Sức khoẻ - Làm đẹp

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi


X Đóng