Gia đình - Tình yêu - Để vợ chồng thêm "cuồng" nhau, hãy đọc tâm thư này

Để vợ chồng thêm "cuồng" nhau, hãy đọc tâm thư này

Khi mình là vợ chồng, buổi trưa sẽ có lúc em đi ăn cùng đồng nghiệp nhưng sẽ có khi em sẽ bất ngờ qua công ty anh, bắt cóc anh hai tiếng nghỉ trưa với lý do:...


*}