Tin tức - Vấp vào ổ gà bị xây xước nhẹ, người đàn ông được bồi thường 4 tỷ

Vấp vào ổ gà bị xây xước nhẹ, người đàn ông được bồi thường 4 tỷ

Theo Hiệp hội bảo hiểm Anh tiết lộ, cơ quan này phải chỉ hơn 1,3 tỷ bảng (tương đương 40 nghìn tỷ đồng) cho các trường hợp gian lận bảo hiểm.

Trong Đời sống