Sức khoẻ - Làm đẹp - Chuyên gia nói về "chất gây ung thư" có đầy trong rau quả, nước uống

Chuyên gia nói về "chất gây ung thư" có đầy trong rau quả, nước uống

Rau quả có nhiều nitrate, và có loại đặc biệt có rất nhiều nitrate. Nếu cứ nuốt nitrate là bị ung thư thì nhân loại tuyệt chủng từ lâu rồi.

Trong Đời sống

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi