Sức khoẻ - Làm đẹp - 12 cách chữa ung thư nhảm nhí vẫn nhiều người tin

12 cách chữa ung thư nhảm nhí vẫn nhiều người tin

Rất nhiều người, kể cả học vấn cao, vẫn tin và áp dụng những cách chữa ung thư nhảm nhí này chỉ vì "nghe nói có người đã chữa khỏi".

Sự kiện - chuyên đề

Trong Đời sống