Sức khoẻ - Làm đẹp - 5 xét nghiệm cần thiết với người trên 50 tuổi

5 xét nghiệm cần thiết với người trên 50 tuổi

Sau 50 tuổi, sức khỏe con người suy yếu ngày càng rõ rệt. Nhiều căn bệnh nguy hiểm bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tuổi thọ người mắc.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Đời sống