`
Sức khoẻ - Làm đẹp - Hoa hậu biển Đào Thị Hà chia sẻ suy nghĩ về nghề kinh doanh mỹ phẩm online

Hoa hậu biển Đào Thị Hà chia sẻ suy nghĩ về nghề kinh doanh mỹ phẩm online

“Xinh đẹp và tài năng thôi chưa đủ, phụ nữ hiện đại nên độc lập tài chính”, Hoa hậu biển Đào Thị Hà chia sẻ.

Trong Đời sống