Sức khoẻ - Làm đẹp - Hết rồi nỗi lo bệnh thoái hóa khớp

Hết rồi nỗi lo bệnh thoái hóa khớp

(ĐSPL) - Là một người con của Thái Bình quê lúa, chú Bùi Sơn, 54 tuổi (ở xóm 3, Vạn Đồn, Thụy Hồng, Thái Thụy, Thái Bình) đã làm quen với ruộng đồng, bùn đất...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Đời sống