Sức khoẻ - Làm đẹp - Báo động đỏ tình trạng trẻ hóa tuổi mắc bệnh tim mạch và huyết áp tại Việt Nam

Báo động đỏ tình trạng trẻ hóa tuổi mắc bệnh tim mạch và huyết áp tại Việt Nam

Những năm gần đây tỉ lệ mắc bệnh tim mạch, cụ thể là tỉ lệ mắc tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên đã là 47% - một con số đáng báo động.

Trong Đời sống