Sức khoẻ - Làm đẹp - Gắp đinh 3cm ra khỏi đường tiêu hóa bé trai 2 tuổi

Gắp đinh 3cm ra khỏi đường tiêu hóa bé trai 2 tuổi

Bé trai 2 tuổi nuốt đinh, kết quả chụp phim cho thấy 1 cây đinh nằm ở khung tá tràng. Bé được bác sĩ gắp đinh ra khỏi đường tiêu hóa.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi