Sức khoẻ - Làm đẹp - Sản phụ vỡ ối bất ngờ trên xe taxi, chồng vội vã hứng lấy con

Sản phụ vỡ ối bất ngờ trên xe taxi, chồng vội vã hứng lấy con

Khi anh Thông đang đỡ đẻ cho vợ thì các bác sỹ, hộ lý của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cũng kịp thời chạy đến.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi