`
Sức khoẻ - Làm đẹp - Xét nghiệm ung thư sớm có quan trọng không? Cần làm những xét nghiệm gì?

Xét nghiệm ung thư sớm có quan trọng không? Cần làm những xét nghiệm gì?

Tại Việt Nam số người mắc bệnh ung thư cao, đứng thứ 19 trong khu vực Châu Á. Tỷ lệ người tử vong do bệnh ung thư khoảng 70%.

Trong Đời sống