Tin tức - Cảm động người mang "Blouse trắng" hiến hơn 8.000 đơn vị máu

Cảm động người mang "Blouse trắng" hiến hơn 8.000 đơn vị máu

500 thầy thuốc trẻ trong "Blouse trắng vì người bệnh cần máu” của 16 bệnh viện đã hiến hơn 8.000 đơn vị máu.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi