Sức khoẻ - Làm đẹp - Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế giảm từ 10 - 15% giá thuốc trong năm 2017

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế giảm từ 10 - 15% giá thuốc trong năm 2017

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trong năm 2017 phải giảm giá thuốc từ 10 - 15%, đặc biệt là thuốc biệt dược.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi