Sức khoẻ - Làm đẹp - Đang chơi ngoài sân, bị rắn sọc vàng 10cm cắn

Đang chơi ngoài sân, bị rắn sọc vàng 10cm cắn

Bệnh nhân Nguyễn Duy Kh. đang chơi ngoài sân thì bị một con rắn dài khoảng 10cm, kích thước bằng ngón tay út, có vằn sọc vàng cắn.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi