`
Sức khoẻ - Làm đẹp - Thoái hóa đốt sống cổ: Phương pháp điều trị và tập luyện hiệu quả

Thoái hóa đốt sống cổ: Phương pháp điều trị và tập luyện hiệu quả

Thoái hóa đốt sống cổ rất phổ biến ở người cao tuổi, thường gặp ở lứa tuổi trên 50 (chiếm 25-50%), trên 75 tuổi chiếm 75%.

Trong Đời sống