Sức khoẻ - Làm đẹp - 3 sai lầm điển hình của cha mẹ Việt khiến bé biếng ăn từ sớm

3 sai lầm điển hình của cha mẹ Việt khiến bé biếng ăn từ sớm

Thực tế, các bé phương Tây biếng ăn thường gặp từ 1 tuổi trở lên (dưới 1 tuổi các bé rất ít hoặc không có hiện tượng biếng ăn), trong khi đó đa phần trẻ em...