Sức khoẻ - Làm đẹp - Cháu sơ sinh tàn phế một cánh tay vì hành động bảo vệ quá mức của bà và bài học cho cha mẹ

Cháu sơ sinh tàn phế một cánh tay vì hành động bảo vệ quá mức của bà và bài học cho cha mẹ

Đôi khi chỉ vì hành động bảo vệ quá mức cho em bé mà đã gây ra nguy hiểm.Trường hợp dưới đây là một ví dụ điển hình.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi