Tin tức - Cấp cứu kịp thời bé trai 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt

Cấp cứu kịp thời bé trai 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt

Bé trai 19 tháng tuổi bị ong chích hàng trăm mũi được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng kích thích vật vã.

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi