Sức khoẻ - Làm đẹp - Món đặc sản người Việt rất chuộng: Dù chỉ ăn một lần cũng có thể mất mạng

Món đặc sản người Việt rất chuộng: Dù chỉ ăn một lần cũng có thể mất mạng

Tất cả các loại tiết canh dù là dê, vịt… thực chất là máu sống và đều tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm, từ tiêu chảy, tả, lị, liên cầu khuẩn…

Trong Đời sống

Nhà đẹp

Gia đình - Tình yêu

Cộng đồng mạng

Tâm sự gỡ rối

Ăn - Chơi