`
Đời sống - Lúc tán tỉnh người ta nói: "Trong tình yêu không quan trọng tuổi tác..."

Lúc tán tỉnh người ta nói: "Trong tình yêu không quan trọng tuổi tác..."

Lúc tán tỉnh, người ta vẫn thường bảo “trong tình yêu không quan trọng ở tuổi tác”. Thế nhưng khi khoảng cách là con số quá lớn, liệu còn mấy ai tin vào tình...

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về Email: tamsu@doisongphapluat.com.

Trong Đời sống