`
Đời sống - Lúc tán tỉnh người ta nói: "Trong tình yêu không quan trọng tuổi tác..."

Lúc tán tỉnh người ta nói: "Trong tình yêu không quan trọng tuổi tác..."

Lúc tán tỉnh, người ta vẫn thường bảo “trong tình yêu không quan trọng ở tuổi tác”. Thế nhưng khi khoảng cách là con số quá lớn, liệu còn mấy ai tin vào tình...