`
Tâm sự gỡ rối - Mất bạn gái vì làm xét nghiệm ADN cho vui

Mất bạn gái vì làm xét nghiệm ADN cho vui

Trong cuộc sống, đôi khi những điều mà người ta làm ban đầu chỉ để cho vui cuối cùng lại mang đến kết quả không ngờ.

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về Email: tamsu@doisongphapluat.com.

Trong Đời sống