Chuyện làng sao - Quyền Linh, Lê Tuấn Anh về Long An viếng Nguyễn Hoàng

Quyền Linh, Lê Tuấn Anh về Long An viếng Nguyễn Hoàng

MC Quyền Linh và diễn viên Lê Tuấn Anh là những người bạn thân của Nguyễn Hoàng lúc sinh thời. Nghe tin bạn mất, họ đã về Long An để tiễn biệt vào sáng 18/11.

Trong Giải trí


X Đóng