Chuyện làng sao - T.O.P (Big Bang) nhận án tù 10 tháng vì hút cần sa

T.O.P (Big Bang) nhận án tù 10 tháng vì hút cần sa

Tuy nhiên, T.O.P được hưởng án treo 2 năm. Nếu anh không vi phạm quản chế trong khoảng thời gian này, nam ca sĩ sẽ không phải ngôi tù.

Trong Giải trí