Tin tức - Không chỉ ra mắt ở Sài Gòn, Cường Đô La còn về Lạng Sơn thăm nhà Đàm Thu Trang?

Không chỉ ra mắt ở Sài Gòn, Cường Đô La còn về Lạng Sơn thăm nhà Đàm Thu Trang?

Với hàng loạt những động thái gần đây, nhiều người cho rằng ngày mà Cường Đô La và Đàm Thu Trang về chung một nhà sẽ không còn xa nữa.

Trong Giải trí