Chuyện làng sao - Thế nào là "ở nhà một mình" kiểu của Taeyeon?

Thế nào là "ở nhà một mình" kiểu của Taeyeon?

Taeyeon rất hiếm khi ra khỏi kí túc xá, khi không có lịch trình cô thà rằng ở nhà một mình còn hơn ra ngoài tụ tập với bạn bè.

Trong Giải trí