Chuyện làng sao - Cuộc đối thoại "nảy lửa" giữa nghệ sĩ hãng Phim truyện Việt Nam và ban lãnh đạo mới

Cuộc đối thoại "nảy lửa" giữa nghệ sĩ hãng Phim truyện Việt Nam và ban lãnh đạo mới

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Tổng công ty Vận tải thủy Vivaso và các nghệ sĩ hãng Phim truyện Việt Nam diễn ra trong không khí căng thẳng.

Trong Giải trí


X Đóng