Người trong cuộc - NTK Lê Phạm: Bên ly cà phê, cảm nếm cuộc đời

NTK Lê Phạm: Bên ly cà phê, cảm nếm cuộc đời

Nhìn dòng người hối hả đi qua, NTK Lê Phạm như muốn tìm kiếm một khoảng lặng trong tâm hồn. Khoảng lặng này có thể không dài, không sâu… nhưng nó như một...