Tin tức - Đàm Vĩnh Hưng "chưa từng sợ một giọng ca nam nào" cho đến khi người này xuất hiện

Đàm Vĩnh Hưng "chưa từng sợ một giọng ca nam nào" cho đến khi người này xuất hiện

Danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" của Đàm Vĩnh Hưng không phải chỉ nói chơi, và anh cho rằng mình có quyền để không sợ bất kỳ một giọng ca nam nào của showbiz...


*}