Người trong cuộc - Vũ Cát Tường: Sống trong showbiz phải thật khôn khéo

Vũ Cát Tường: Sống trong showbiz phải thật khôn khéo

Vũ Cát Tường tâm sự, đã có lúc cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tồi tệ, khi mọi thứ đều nằm ở bờ vực thẳm, tưởng chừng không còn gì để mất.

Trong Giải trí