Người trong cuộc - Phương Mỹ Chi: “Sẵn sàng phản bác ba Quang Lê”

Phương Mỹ Chi: “Sẵn sàng phản bác ba Quang Lê”


Phương Mỹ Chi chỉ mới 14 tuổi nhưng đã đạt được rất nhiều thành công trên con đường ca hát. Mặc dù vậy, em phải đánh đổi rất nhiều thứ để được đứng...


X Đóng