Người trong cuộc - NSND Thu Hiền: Hát về người lính mà không gặp họ thì cảm xúc sẽ là sáo rỗng

NSND Thu Hiền: Hát về người lính mà không gặp họ thì cảm xúc sẽ là sáo rỗng

NSND Thu Hiền đã trải lòng về những năm tháng có mặt tại nhiều mặt trận, mang tiếng hát của mình để phục vụ chiến sĩ...


X Đóng