Người trong cuộc - Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Tôi không ngại khi bị gọi là đạo diễn copy

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Tôi không ngại khi bị gọi là đạo diễn copy

Tiếp tục làm phim từ câu chuyện có sẵn, Phan Gia Nhật Linh không ngại khi bị gọi là “đạo diễn copy”.

Trong Giải trí