Tin tức - Diên Hi Công Lược - "Bom tấn" cung đấu đánh dấu sự trở lại của Xa Thi Mạn

Diên Hi Công Lược - "Bom tấn" cung đấu đánh dấu sự trở lại của Xa Thi Mạn

Sau Thâm Cung Nội Chiến và Cung Tâm Kế, Diên Hi Công Lược là tác phẩm cung đấu thứ 3 trong sự nghiệp hơn 20 năm làm nghệ thuật của Xa Thi Mạn.

Trong Giải trí


*}