Tin tức - Cả một đời ân oán tập 45: Phong xúc động gặp lại cả Diệu và Dung

Cả một đời ân oán tập 45: Phong xúc động gặp lại cả Diệu và Dung

Trong tập 45 Cả một đời ân oán, sự trở lại của Phong (Hồng Đăng) đã gây ra không ít xáo trộn trong cuộc sống của mọi người.

Trong Giải trí