Tin tức - Tự ý cho học sinh nghỉ Tết quá quy định, ban giám hiệu trường bị kỷ luật

Tự ý cho học sinh nghỉ Tết quá quy định, ban giám hiệu trường bị kỷ luật

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Dương Nổ (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa bị kỷ luật khiển trách vì cho học sinh nghỉ học sai quy định.

Trong Giáo dục