Chuyện học đường - Nâng mức kỷ luật đối với giám thị chép hộ bài cho thí sinh

Nâng mức kỷ luật đối với giám thị chép hộ bài cho thí sinh

Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã họp và quyết định nâng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng, vì đã chép...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Giáo dục