Tin tức - Lão nông hiến cả ngàn mét "vàng đen" xây trường: Đất quý thật nhưng có chữ cho các cháu học còn quý hơn nhiều

Lão nông hiến cả ngàn mét "vàng đen" xây trường: Đất quý thật nhưng có chữ cho các cháu học còn quý hơn nhiều

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng vì sự nghiệp giáo dục địa phương,lão niing 64 tuổi đã hiến 10.000m2 đất nông nghiệp, góp sức giúp các em nhỏ được...