Tin tức - Hải Dương: Nhiều viên chức kế toán hoang mang vì Kế hoạch luân chuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo

Hải Dương: Nhiều viên chức kế toán hoang mang vì Kế hoạch luân chuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế toán các trường THPT trên địa bàn Hải Dương cho rằng có tình trạng bất hợp lý trong kế hoạch luân chuyển vị trí kế toán là viên chức chuyên môn các trường.