Tin tức - Trung Quốc: Thày giáo lỡ tay chiếu nhầm “phim đen” cho học sinh xem trong lớp

Trung Quốc: Thày giáo lỡ tay chiếu nhầm “phim đen” cho học sinh xem trong lớp

Do vô ý, trước khi ra ngoài, thầy giáo đã chiếu nhầm thước phim đen trong laptop cá nhân của mình cho học sinh cả lớp xem.