Chuyện học đường - Gần 100% phụ huynh, giáo viên một trường học nhất quyết xin bỏ chương trình trường học mới

Gần 100% phụ huynh, giáo viên một trường học nhất quyết xin bỏ chương trình trường học mới

Vào năm học 2017–2018, hơn 96% phụ huynh và hơn 93% giáo viên THCS Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An vẫn bỏ phiếu đề nghị chấm dứt triển khai chương trình trường...

Trong Giáo dục