Chuyện học đường - Góp sức cho hành trình ý nghĩa của đội sinh viên tình nguyện Kinh tế quốc dân

Góp sức cho hành trình ý nghĩa của đội sinh viên tình nguyện Kinh tế quốc dân

Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa luôn là một trong những tổ đội đi đầu trong công tác tình nguyện của...


*}