Tin trong nước - Kết quả thi PTTH Quốc gia 2018: Không có điểm 10 cho môn Toán

Kết quả thi PTTH Quốc gia 2018: Không có điểm 10 cho môn Toán

Điểm thi môn toán PTTH năm nay không có điểm 10 đã nằm trong dự đoán của nhiều người do đề thi quá khó so với các năm trước.

Trong Giáo dục pháp luật


*}