Tin tức - Clip: Bộ GD&ĐT trả lời việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Clip: Bộ GD&ĐT trả lời việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Mặc dù tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung bình những năm gần đây đều vượt trên 90%, nhưng theo bộ GD&ĐT vẫn còn nhiều lý do để duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Trong Giáo dục pháp luật