`
Tuyển sinh - Du học - Thí sinh nữ nặng trên 60kg, nam trên 80kg không được dự tuyển vào Học viện Tòa án

Thí sinh nữ nặng trên 60kg, nam trên 80kg không được dự tuyển vào Học viện Tòa án

Theo tiêu chuẩn sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019, thí sinh nữ phải cao từ 1,55m trở lên, cân nặng trong khoảng từ 48kg đến 60kg.