Tuyển sinh - Du học - Bộ GD-ĐT chuẩn bị công bố đề thi thử THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT chuẩn bị công bố đề thi thử THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ ra đề thi THPT và sẽ dự kiến công bố vào giữa tháng 5/2017.

Trong Giáo dục