Tư vấn chọn trường thi: Khối A gồm những ngành nghề nào?

Thứ sáu, 24/04/2015 | 16:44 GMT+7

(ĐSPL) - Khối A là khối có nhiều ngành nghề để các sĩ tử ôn thi tốt nghiệp - đại học lựa chọn. Các thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ để chọn lựa nghành nghề phù hợp nhất với mình.

Để tư vấn chọn trường thi tốt cho các sĩ tử, sau đây là danh sách thống kê các trường đại học trong cả nước đào tạo ngành nghề khối A. 

Trường Đại học An ninh nhân dân

Điều tra trinh sát

Điều tra hình sự

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Điều tra trinh sát

Điều tra hình sự

Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự

Kỹ thuật hình sự

Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh

Video: Tư vấn chọn trường và nguyện vọng tuyển sinh đại học 2015.

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Kĩ thuật phần mềm

Truyền thông và mạng máy tính

Quản trị kinh doanh

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Công nghệ Thông tin

Quản trị Kinh doanh

Kế toán

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Công nghệ thông tin

Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Công nghệ kĩ thuật hóa học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ chế biến thủy sản

Kế toán

Công nghệ sinh học

Công nghệ kĩ thuật môi trường

Công nghệ may

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sinh học

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ chế biến thủy sản

Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ da giày

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Quản trị kinh doanh

Việt nam học (chuyên ngành du lịch)

Công nghệ kĩ thuật nhiệt ( Điện lạnh)

Công nghệ vật liệu (Polymer và composite)

Quản trị kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Quan hệ quốc tế

Kinh tế

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Trường Khối Mã Ngành

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khoa học môi trường

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

Công nghệ thông tin

Tài chính - Ngân hàng

Khoa học môi trường

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật cơ - điện tử

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật môi trường

Kinh tế xây dựng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Kế toán

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ sinh học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2 - Phía Nam)

Bảo hiểm 

Công tác xã hội

Kế toán

Quản trị nhân lực

Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Marketing

Bất động sản

Kinh doanh quốc tế

Tài chính-Ngân hàng

Kế toán

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Ngoại ngữ -Tin học TP.Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ thực phẩm

Quản trị kinh doanh

Thiết kế công nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Thiết kế công nghiệp

Trường Đại học Hoa Sen

Công nghệ thông tin

Truyền thông và mạng máy tính

Toán ứng dụng

Kỹ thuật phần mềm 

Công nghệ kĩ thuật môi trường 

Quản trị kinh doanh

Quản trị nhân lực

Marketing

Kế toán

Quản trị khách sạn

Tài chính – Ngân hàng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Hệ thống thông tin quản lý 

Quản trị công nghệ truyền thông 

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kinh doanh quốc tế 

Quản trị kinh doanh

Quản trị văn phòng

Kế toán

Quản trị khách sạn

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Quản lí đất đai

Quản trị kinh doanh

Địa chất học

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Khí tượng học

Thủy văn

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Cấp thoát nước

Công nghệ thông tin

Khí tượng học

Công nghệ kỹ thuât môi trừơng

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Quản lý đất đai

Thủy văn

Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng

Hệ thống thông tin

Công nghệ kỹ thuật địa chất

Quản trị kinh doanh

Tin học ứng dụng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Khoa học máy tính

Toán ứng dụng

Thống kê

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Bảo hộ lao động

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Quy hoạch vùng và đô thị

Kỹ thuật hóa học

Khoa học môi trường

Công nghệ sinh học

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Quản trị kinh doanh

Quan hệ lao động

Xã hội học

Công tác xã hội

Việt Nam học

Tin học ứng dụng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Kế toán

Quản trị kinh doanh

Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Văn Hiến

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tâm lí học

Tin học ứng dụng

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Đại học Dân lập Văn Lang

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kinh doanh thương mại

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Quản trị khách sạn

Quan hệ công chúng

Công nghệ Sinh học

Kỹ thuật phần mềm

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật công trình xây dựng

Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở II - cơ sở phía Nam)

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kế toán

Kinh tế

Kinh tế vận tải

Kinh tế xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Khai thác vận tải

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học hàng hải

Truyền thông và mạng máy tính

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp)

Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

Kinh tế xây dựng

Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức)

Điều khiển tàu biển

Vận hành khai thác máy tàu thủy

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khai thác vận tải

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Khoa học máy tính

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ may

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (mới)

Công nghệ kĩ thuật hoá học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kĩ thuật môi trường

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Tài chính ngân hàng (mới)

Thương mại điện tử

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ thông tin

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Công nghệ kĩ thuật ô tô

Công nghệ kĩ thuật hoá học

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kế toán

Quản trị kinh doanh

Tài chính - ngân hàng

Công nghệ may

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Hệ thống thông tin quản lí

Ngành Luật

Marketing

Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Quản trị Kinh doanh

Kế toán

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Kế Toán

Truyền thông và mạng máy tính

Tài Chính - Ngân hàng

Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Kỹ thuật xây dựng

Trường Đại học Luật TP.HCM

Luật học

Quản trị - Luật

Quản trị kinh doanh

Trường Đaị học Mở TP.HCM

Khoa học máy tính

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

Công nghệ sinh học

Quản trị kinh doanh

Kinh tế

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Hệ thống thông tin quản lí

Luật kinh tế

Đông Nam Á học

Xã hội học

Công tác xã hội

Quản lý xây dựng

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Kinh tế quốc tế

Hệ thống thông tin quản lý

Luật kinh tế

Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Công nghệ chế biến lâm sản

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kĩ thuật Hóa học

Chăn nuôi

Thú y

Nông học 

Bảo vệ thực vật

Lâm nghiệp

Nuôi trồng thuỷ sản

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật môi trường

Quản lí tài nguyên và môi trường

Công nghệ chế biến thủy sản

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh nông nghiệp

Kế toán

Quản lí đất đai

Bản đồ học

Khoa học môi trường

Nông học

Kế toán

Lâm nghiệp

Quản lí đất đai

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ thực phẩm

Thú y

Phát triển nông thôn

Quản trị kinh doanh

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lí đất đai

Nông học

Công nghệ thực phẩm

Nuôi trồng thủy sản

Thú y

Đại học Ngoại thương cơ sở phía Nam

 Kinh tế

Tài chính - Ngân hàng 

Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật điện, điện tử 

Kế toán

Tài chính - ngân hàng 

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật xây dựng

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệt cơ - điện tử

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kế toán

Dược

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ sinh học

Tài chính - ngân hàng

Công nghệ may

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp

Kĩ thuật trắc địa - bản đồ

Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng

Quản lí công nghiệp

Kĩ thuật vật liệu

Kĩ thuật Dệt

Công nghệ May

Kĩ thuật cơ - điện tử

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật nhiệt

Kĩ thuật địa chất

Kĩ thuật dầu khí

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Kĩ thuật điện, điện tử

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

Kĩ thuật hàng không

Công nghệ kĩ thuật ô tô

Kĩ thuật tàu thuỷ

Công nghệ sinh học

Kĩ thuật hoá học

Công nghệ Thực phẩm

Kĩ thuật môi trường

Quản lí tài nguyên và môi trường

Khoa học máy tính

Kĩ thuật máy tính

Vật lí kĩ thuật

Cơ kĩ thuật

Kĩ thuật công trình xây dựng

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

Kĩ thuật công trình biển

Kĩ thuật cơ sở hạ tầng

Kỹ thuật công trình thủy

Bảo dưỡng công nghiệp

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM

Khoa học máy tính

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ thông tin

An toàn Thông tin

Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM

Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí Công)

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Luật kinh tế

Luật

Thương mại điện tử

Marketing

Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Công nghệ sinh học

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Kỹ thuật y sinh

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Công nghệ thực phẩm

Tài chính - Ngân hàng

Kỹ thuật xây dựng

Toán ứng dụng

Hóa học

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Toán học

Vật lí học

Kĩ thuật hạt nhân

Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

Công nghệ thông tin

Hóa học

Địa chất học

Khoa học môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường 

Khoa học vật liệu

Hải dương học

Công nghệ sinh học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

Triết học

Địa lý học

Xã hội học

Thông tin học

Quy hoạch vùng và đô thị

Trường Đại học Sài Gòn

Quản trị văn phòng

Thư ký văn phòng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Quản trị kinh doanh

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Khoa học môi trường

Toán ứng dụng

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Quản lý giáo dục

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Chính trị

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Địa lý

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lí

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

Sư phạm Kinh tế gia đình

Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ chế tạo máy

Kỹ thuật công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật ôtô

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ in

Công nghệ thông tin

Công nghệ may

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Quản lý công nghiệp

Công nghệ thực phẩm

Kế toán

Kinh tế gia đình

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lí

Sư phạm Tin học

Công nghệ thông tin

Vật lý học

Hóa học

Sư phạm Hoá học

Sư phạm Địa lí

Giáo dục quốc phòng-An Ninh

Quản lý giáo dục

Giáo dục Tiểu học

Trường Đại học Thủy Lợi tại cơ sở 2 - TP.HCM và Bình Dương

Kĩ thuật công trình thủy

Kĩ thuật Công trình xây dựng

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

Kĩ thuật tài nguyên nước

Cấp thoát nước

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn

Khoa học máy tính

Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Việt Đức

Kĩ thuật điện

Tài Chính và Kế Toán

Công nghệ thông tin

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Vin-hem Pich) (Hệ Quân sự - thi ở phía Bắc)

Chỉ huy tham mưu

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Tên quân sự Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem Pich))

Hệ quân sự (Kỹ sư quân sự)

Hệ dân sự (Công nghệ kỹ thuật ô tô)

Hệ dân sự (Công nghệ thông tin)

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật ô tô

LINH SAN (Tổng hợp)


Tin tài trợ
tư vấnchọn trường thikhối aTP.HCMngành nghềngành nghề khối atư vấn chọn trường thidanh sách

Xem thêm tin chuyên mục Giáo dục pháp luật