`
Bí quyết làm giàu - Đại hội đồng cổ đông PVFCCo 2019: doanh thu 8.645 tỷ đồng, cổ tức 10%

Đại hội đồng cổ đông PVFCCo 2019: doanh thu 8.645 tỷ đồng, cổ tức 10%

Vào ngày 17/4/2019, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.