`

Nhiệt điện Phả Lại lại “gặp hạn” vì vay nợ yen

Thứ hai, 25/07/2016 | 14:07 GMT+7

Hiện số dư vay nợ của hợp đồng vay dài hạn của EVN (công ty mẹ vay lại hợp đồng vay vốn của JBIC) là 22,2 tỷ yen.

Ảnh minh họa.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với doanh thu thuần đạt gần 1516 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ giảm 30,9% khiến lợi nhuận gộp giảm tới 56,4%, xuống còn 81,9 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 31,8%, lên gần 96 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng vọt lên 388 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước công ty thu về hơn 1,3 tỷ đồng). Nguyên nhân chính là do trong kỳ công ty phải ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lên tới gần 416 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết trong kỳ của công ty giảm mạnh tới 54%, xuống còn hơn 43 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 9,7%, lên hơn 24 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí tài chính tăng đột biến đã khiến cho công ty chịu khoản lỗ thuần lên tới hơn 191 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty lãi gần 335 tỷ đồng. Cộng thêm khoản lỗ khác hơn 300 triệu đồng, công ty ghi nhận khoản lỗ lên tới 191,8 tỷ đồng, trong khi trong quý II/2015, công ty lãi hơn 317 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ "thảm" nhất của PPC kể từ quý IV/2010 (lỗ gần 553 tỷ đồng).

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, PPC đạt doanh thu gần 3.223 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận khoản lỗ lên tới gần 350 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, so với mức lãi 369 tỷ đồng trong cùng kỳ. EPS đạt -989 đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2016, tổng tài sản của PPC giảm nhẹ 6% so với đầu năm, đạt 10.396 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn 550 tỷ đồng, giảm 23% trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm 37,3%, còn 1.500 tỷ đồng. Các khoản cho vay dài hạn của PPC tăng vọt tới 47,2%, lên hơn 3.460 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của PPC đến cuối tháng 6/2016 tăng nhẹ 9,7%, lên gần 5.945 tỷ đồng do tăng vay dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1,28 lần.

Được biết, hiện số dư vay nợ của hợp đồng vay dài hạn của EVN (công ty mẹ vay lại hợp đồng vay vốn của JBIC) là 22,2 tỷ yen. Công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay có gốc ngoại tệ, đồng thời trích lập chi phí chênh lệch tỷ giá theo quy định hiện hành của Nhà nước và ghi nhận trong báo cái tài chính quý II/2016. Chênh lệch tỷ giá lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã lỗ tới gần 677 tỷ đồng.

Nguồn: Diễn đàn đầu tư

Tin tài trợ
nhiệt điệnvideo chievo vs juventusEVNtài chínhdoanh thu

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh