`

Sắp xếp, cổ phần hóa DNNN tỉnh Hưng Yên

Thứ bảy, 14/11/2015 | 06:29 GMT+7

(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 2 Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên, vận dụng quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ để tách một phần vốn, tài sản, lao động, quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức năng thoát nước của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên (nhưng không thành lập pháp nhân mới) về Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Ảnh minh họa.

Sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên (phần còn lại, thực hiện chức năng thủy lợi) vào Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần tại 2 Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên; Kinh doanh nước sạch Hưng Yên.

Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 30% tổng số cổ phần tại Đoạn Quản lý đường bộ và Đoạn Quản lý đường sông.

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần hoặc không giữ cổ phần đối với Công ty cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc bán đấu giá các nhà máy nước thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hưng Yên. UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và các quy định hiện hành, trong đó đảm bảo mức giá khởi điểm để đấu giá không thấp hơn tổng vốn đầu tư được quyết toán.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo dõi, hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện việc sắp xếp Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thoát nước thành phố Hưng Yên.

AN NHIÊN

Tin tài trợ
cổ phần hóathoái vốnvốn nhà nướcdoanh nghiệphưng yên
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh