Giá Xăng
Thị trường - FrieslandCampina Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững

FrieslandCampina Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững

(ĐSPL) - Ngày 20/5, Công ty FrieslandCampina Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng ở hạng mục “Doanh nghiệp phát triển bền vững”...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Kinh doanh