Tin tức - Từ vụ cháy chung cư ở Sài Gòn, người Hà Nội sợ hãi vì chuông báo cháy chung cư bị "câm”?

Từ vụ cháy chung cư ở Sài Gòn, người Hà Nội sợ hãi vì chuông báo cháy chung cư bị "câm”?

Sau 1 tiếng nổ khói bốc mù mịt ở tầng 9 toà nhà, nước phun tung toé khắp nơi, tràn xuống tháng máy, nhưng hàng nghìn người dân vẫn không hề hay biết có cháy...

Trong Kinh doanh