Tin tức - Giá Bitcoin hôm nay 19/5/2018: Giảm sát mốc 8.000 USD trong thứ 7 “đen tối”

Giá Bitcoin hôm nay 19/5/2018: Giảm sát mốc 8.000 USD trong thứ 7 “đen tối”

Giá bitcoin hôm nay 19/5/2018: Bitcoin đang giảm về sát mốc 8.000 USD/BTC trong ngày thứ 7 “đen tối”.

Trong Kinh doanh