Giá Xăng
Thị trường - Vụ cấp khống 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản: Vì sao chưa công bố danh sách?

Vụ cấp khống 800 sản phẩm nuôi trồng thủy sản: Vì sao chưa công bố danh sách?

Các sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y… được quản lý theo danh mục.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Kinh doanh