Thị trường - Hà Nội đầu tư 48 dự án với tổng vốn đăng ký trên 74.000 tỷ đồng

Hà Nội đầu tư 48 dự án với tổng vốn đăng ký trên 74.000 tỷ đồng

thành phố Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 48 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 74.000 tỷ đồng.

Trong Kinh doanh