Thị trường - Khốn khổ vì mua nhầm đất dự án không sổ đỏ

Khốn khổ vì mua nhầm đất dự án không sổ đỏ

Chấp nhận vay tiền ngân hàng để mua đất dự án, người dân khốn khổ đòi tiền khi biết chủ đầu tư không có quyền cấp sổ đỏ.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Kinh doanh