`

Agribank dành 15.000 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi

Thứ hai, 26/09/2016 | 08:01 GMT+7

Từ ngày 20/9 đến hết ngày 31/12/2016, Agribank dành khoảng 15.000 tỷ đồng để thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng với Agribank.

Theo đó, đối tượng được vay vốn ưu đãi này là các doanh nghiệp truyền thống (khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng thường xuyên tại Agribank với thời gian trên 12 tháng), khách hàng chỉ quan hệ tín dụng với Agribank (bao gồm cả khách hàng mới), trong đó ưu tiên đối với các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ phương án sản xuất kinh doanh và vay vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu.

Ngoài ra, các khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, của Agribank và đáp ứng yêu cầu: được xếp loại A trở lên theo tiêu chí xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank (đối với khách hàng đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo quy định của Agribank); đối với khách hàng mới chưa đủ thời gian xếp hạng tín dụng nội bộ, Giám đốc chi nhánh sẽ xem xét quyết định; tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm 31/12/2016 phải tăng so với thời điểm 20/9/2016; chỉ được trả nợ trước hạn đối với các khoản giải ngân trước đây còn dư nợ đến ngày 19/9/2016 nếu nguồn trả nợ hình thành từ nguồn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chuyển về tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Agribank; khoản vay ưu đãi lãi suất này không được áp dụng ưu đãi lãi suất theo các chương trình khác của Agribank và ngược lại.

Lãi suất ưu đãi cho vay ngắn hạn là 5%/năm, trung dài hạn là 7%/năm cho các khoản giải ngân từ ngày 20/9 đến hết ngày 31/12/2016.

Đây là hành động thiết thực của Agribank nhằm thực hiện tốt chính sách đối với khách hàng doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và việc kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng thị phần, tăng trưởng tín dụng bền vững, an toàn, hiệu quả gắn với phát triển sản phẩm - dịch vụ ngân hàng;hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp truyền thống hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và thu hút khách hàng mới, nâng cao tính cạnh tranh.

Việc triển khai sẽ được niêm yết công khai và thực hiện tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc Agribank trên toàn quốc.

PV

Tin tài trợ
Agribankdoanh nghiệplãi suấtưu đãi

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh